У складу са планом активности, SUBREC пројекат набавља 300 компостера за потребе кућног компостирања биоразградивог отпада, у Ужицу. Компостери су намењени за компостирање кухињског и баштенског отпада у индивидуалним кућама и за њихово добијање могу конкурисати сва домаћинства која испуњавају следеће услове:

– да се налазе на подручју града Ужица (7 градских МЗ и градска општина Севојно);
– да имају своје двориште и адекватан простор за постављање компостера (земљана површина);
– да се желе бавити компостирањем и да желе учествовати на овом конкурсу;
– да нису добила компостере кроз претходни пројекат, који је Ужице реализовало 2014. године;
– да ће дозволити повремени надзор компостера, у циљу спровођења мониторинга система;
– да немају дуговања према комуналним предузећима, по основу одвожења/депоновања отпада.

Имајући у виду, да број компостера који се пројектом набавља, није довољан за сва ужичка домаћинства која испуњавају претходно наведене услове, SUBREC пројекат ће оформити Комисију која ће разматрати пристигле пријаве и сачинити ранг листу домаћинстава изабраних за доделу компостера. Том приликом, предност ће имати пријаве које се односе на:

– домаћинства која већ нису добила комуналну опрему кроз овај пројекат (канте за отпад);
– вишечлана домаћинства;
– домаћинства која су спремна да свој компостер ставе на располагање суседним домаћинствима (удружено компостирање).

Заинтересовани грађани, своје пријаве могу слати на адресу: ererecikliraju@gmail.com, или у инбоx званичне ФБ странице “Ере рециклирају”, до 15. маја. Приликом подношења пријаве, потребно је доставити и фотографију дворишта (локације где се компостер планира поставити). Ранг листа домаћинстава, која буду изабрана за доделу компостера, биће објављена на овој страници, крајем маја месеца.

Критеријуме за бодовање пријава могуће је погледати ОВДЕ

Евентуална питања и недоумице, можете слати на ФБ „Ере рециклирају“ или позвати Кол центар ЈКП „Биоктош“: 031/525 427.

Увођење компостирања, као модела управљања органским отпадом у домаћинствима, део је активности прекограничног пројекта „Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ (SUBREC), којег кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

 

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ