1. маја 2019. године 18.30 ч TV сала Школе

Поводом рођења Десанке Максимовић, 16. маја 1898. године, ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно, у сарадњи са Народном библиотеком из Ужица, организује 5. такмичење у беседништву. Тема беседе је:
„Природа – грађевина уметничких дела“
Конкурсом Вас позивамо да беседимо и беседом апелујемо повратку природи, као што је то својим делима радила Десанка Mаксимовић. У својим песмама и причама славила је лепоту природе и њене тајне. Основни мотив њеног стваралаштва је радост одрастања и живота. Све је на Земљи природа и природно. Човек је велика тајна – припада натприродном да би дарове природе користио у смислене сврхе – стицању знања из природе, највећег уметничког дела.
ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА
– Садржај беседе на тему „Природа – грађевина уметничких дела“ пише учесник (дозвољена је суптилна интервенција проф. српског језика и књижевности или библиотекара, јер беседништво по својој природи – литерарности и казивању превазилази узрасно доба учесника. Циљ је да се беседа као таква приближи учеснику)
– Беседа треба да опомиње, апелује на решења и промене, критикује. Беседништво је реторичка вештина и беседе нису слободне позоришне форме као што су монолози, скечеви или замишљени дијалози…
– Презентација беседе је искључиво усмена (уз могућност коришћења подсетника). Потребно је беседу напамет научити јер тако учесник оставља јачи утисак на стручни жири и присутне. Такмичар/ка који/а беседи, говором, изгледом и гестом, треба да буде пристојан/а и да ничим не вређа друге
– Највише се могу пријавити 5 беседника из једне школе
– Пожељно је да беседа траје 5 минута
– Приликом наступа дозвољено је коришћење сценског реквизита
– Учесници се деле у две категорије – основношколски (7. и 8. разред) и средњошколски узраст
– Пожељно је три дана пре почетка такмичења доставите податке учесника (име, презиме учесника, школа, разред). на biblioteka@ossevojno.edu.rs или radovanpavlovic@yahoo.com Можете послати и текст беседе (није обавезно).
Три најбоља беседника из обе категорије биће награђена вредним пакетом књига.