РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

УПРАВА

IV број: 170-1/2020

Севојно

08.05.2020.година

 

Начелник управе Градске општине Севојно поводом организовања рада управе Градске општине Севојно након укидања ванредног стања од сране Народне скупштине Републике Србије од 06.05.2020.године, а на основу Инструкције Владе Републике Србије достављене јединицама локалне самоуправе 08.05.2020.године, дана 08.05.2020.године , доноси

ЗАКЉУЧАК

                                                                                                                   

1.Одлуком о укидању ванредног стања коју је донела Народна скупштина Републике Србије дана 06.05.2020. године  ( Службени гласник Републике Србије број 65/20) стичу се услови за нормализацију рада управе Градске општине Севојно.

 

2.Након укидања ванредног стања и у складу са здравственим мерама, уводе се Правила понашања запослених и странака у згради Градске општине Севојно због заштите здравља запослених и странака  и спречавање даљег ширења епидемије изазване вирусом  COVID 19, које обухватају следеће:

 

I  О б а в е з е   з а п о с л е н и х

 

Приликом уласка у зграду Градске општине Севојно, сви запослени су дужни да

 

  1. Да прођу дезо баријеру ( дезинфекциону заштиту обуће)
  2. Да изврше дезинфекцију руку

 

Сви запослени који улазе у објекат у обавези су да носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лице, а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.

Уколико запослени који улази у објекат нема одговарајућа средства заштите, првенствено заштитну маску или не желе да се подвргну хигијенској и безбедносној заштити , неће им бити омогућен улаз у зграду Градске општине Севојно.

Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, запослени је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичка дистанца , која мора износити минимум 2 метара између две особе , свако ко се не придржава мера биће опоменут, а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

Потребно је да се запослени и даље придржавају хигијенских мера, као што су чешће прање руку, уз обавезну употребу користити сапун најкраће 20 секунди.

Препоручује се да запослени и даље, обавезно приликом контакта са странкама носе заштитне маске, а уколико прегледају и примају документа да носе заштитне рукавице.

У току радног времена није неопходно ношење заштитних маски уколико у канцеларију не улази већи број странака, а размак између запослених је најмање 2 метра.

Препоручује се да запослени редовно проветравају свој радни простор ( канцеларију, кабинет, холове и скупштинску салу) природним путем- отварањем прозора  будући да климатизација неће бити у функцији, као и да сами дезинфекционим средством пребришу тастатуру ( рачунара) и миш рачунара , као и да дезинфикују свој радни сто.

Запослени су дужни да поштују препоруку о безбедној удаљености током свих радних активности, као и о дозвољеном броју запосленених у просторији са прописаном удаљеношћу.

Ношење маски је обавезно  у службеном возилу уколико се вози више лица, као и у јавном превозу уколико се користи приликом доласка и одласка на рад.

Запослени су дужни да се у случају повишене телесне температуре и здравствених проблема, са сумњом на респираторрне инфекције , јаве свом изабраном лекару.

II  О б а в е з e  с т р а н а к а

Приликом уласка странака у објект, обавеза свих је :

 

  1. да прођу дезо баријеру ( дезинфекциону заштиту обуће)
  2. да изврше дезинфекцију руку
  3. носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лице, а пожељно је и ношење заштитних хигијенских рукавица.

Уколико странка улази у објекат, а нема одговарајућа средства заштите, првенствено заштитну маску или не желе да се подвргну хигијенској и безбедносној заштити , неће јој бити омогућен улаз у зграду Градске општине Севојно.

Приликом уласка у објекат код обављања хигијенских и безбедносних мера, странка  је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичка дистанца , која мора износити минимум 2 метара између две особе , свако ко се не придржава мера биће опоменут, а у случају непоштовања ове мере биће му онемогућен улаз у објекат.

До доношења одлуке којом ће се прогласити престанак епидемије, настојати да се странкама заказује пријем, уколико је то неопходно.

 III Правила рада  лица ангажованих на пословима одржавања хигијене

Лица ангажована на пословима одржавања хигијене у објекту, обавезни су да више пута у току радног дана коришћењем дезинфекционих средстава очисте простор на улазима, посебно улазна врата, стаклене површине и подове. За одржавање простора користиће се санитарана и дезинфекциона средства ( натријум хипохлорит, алкохол и асепсол).

Запослени на пословима одржавања хигијене у објекту  дужни су  да:

  1. Редовно допуњавају дезо баријерама дезинфекцина средства за обућу, која се налазе на улазу
  2. Врше редовно проветравање ходничких просторија природним путем – отварањем прозора ( расхладни системи неће бити у радној функцији до даљег),
  3. Изврше чишћење и дезинфековање сваке просторије на крају радног дана , посебно водећи рачуна о квакама , ручкама и толлетима.

 

IV Примена мера предвиђених Правилима

 

Ове мере примењују се од наставка рада у у прави  Градске општине Севојно, после укидања ванредног стања, до проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID-19.

 

Правила понашања запослених и странака у  Градској општини Севојно објавити на званичној интернет страници Градске општине Севојно и на огласној табли најкасније до 08.05.2020. године

 

 

 

Начелница управе

Градске општине Севојно

Данка Антонијевић с.р