Председник ГО Севојно

Иван Марић

Рођен 1959.године.

Гимназију завршио у Ужицу, а Машински факултет на Универзитету у Београду.

Досадашњи радни век провео  као професор у Техничкој школи „Радоје Љубичић” у Ужицу.

Од 2014. године је директор те угледне образовне установе до избора за председника градске општине.

Ожењен , отац  двоје деце.

Контакт подаци;
тел: +381 (0) 31 31 50 102
e-mail: 
ivan.maric@uzice.rs

Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно

Председник Градске општине Севојно:

  • представља и заступа Градску општину;
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Градске општине;
  • наредбодавац је за извршење буџета;
  • усмерава и усклађује рад Управе Градске општине;
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом Градске општине или другим прописом Скупштине;
  • редовно извештава Скупштину Градске општине о свом раду, на њен захтев или по својој иницијативи;
  • врши и друге послове утврђене прописима Градске општине.

Заменик Председника ГО Севојно

Миливоје Јеремић

Рођен 1955. године у Пожеги, од 1975. године је становник Севојна.

Радио у Ваљаоници бакра а затим као приватни предузетник.

Бивши спортиста, савезни фудбалски судија, а сада спортски радник.

Ожењен, отац двоје деце.

Последње четири године обављао  функцију заменика председника Градске општине Севојно.

Контакт подаци;
тел: +381 (0) 31 31 50 108
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно