Прелиминарна ранг листа крајњих корисника за мере енергетске ефикасности из Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији града Ужица за 2022. годину.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу града Ужица.

Коначна листа крајњих корисника биће формирана након што Комисија изврши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са прелиминарне листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

 

Ужице, 19.10.2022.

године

                                                                                                                Комисија

Документа за преузимање

Прелиминарна ранг листа