После решавања имовинско правних односа ,  приступило се извођењу радова на путу за Милинковиће у засеоку Црквари. Дужина деонице је око 230 метара дужних а средства су обезбеђена удруживањем са грађанима.

Радове је изводило ЈКП „Нискоградња” Ужице.