Јавна чесма у насељеном месту Рујевац која годинама није одржавана на иницијативу грађана је реконструисана. Изведени су потребни грађевински радови тако да грађани из овог дела Градске општине Севојно имају у близини изворску воду.