На основу члана 26. става 1. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике Србије “ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 37. Упутства за спрововођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Севојно расписаних за 04.03.2018. године, број: 013- /2018 , Изборна комисија Градске општине Севојно на седници одржаној дана 19.02.2018. године са почетком у  12,30 часова,  донела је :

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

 

 I УТВРЂУЈЕ СЕ збирна изборна листа кандидата, за избор одборника у Скупштину Градске општине Севојно, расписане за 04.03.2018. године, и то:

 

 1.  Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија

 

 1. Иван Марић, 1959. година, дипломирани машински инжењер, Севојно, Хероја Дејовића 72
 2. Миливоје Јеремић, 1955. година, приватни предузетник, Севојно, Вишеслава Бугариновића 22
 3. Тања Кнежевић, 1991. година, дипломирани хемичар, Севојно, Хероја Дејовића 13
 4. Данило Луковић, 1956. година, пензионер, Севојно, Миливоја Марића 36.
 5. Никола Гогић, 1952.година, дипломирани економиста, Севојно, Војводе Мишића 12
 6. Данијела Плакаловић, 1990.година, економски техничар, Севојно, Браће Чолића 66
 7. Александар Ћалдовић, 1973. година, дипломирани економиста, Севојно, Миливоја Марића 95
 8. Жарко Вукотић, 1957. година, пензионер, Севојно, Милића Косјеровића 40
 9. Бојана Оташевић, 1989. година, професор књижевности, Севојно, Браће Чолића 17
 10. Владимир Благојевић, 1975. година, грађевински инжењер, Севојно, Крсте Смиљанића 66
 11. Славица Виторовић, 1976.година, трговац, Севојно, Вишеслава Бугариновића 26
 12. Лазар Ерић, 1949. година, пензионер, Севојно број 182.
 13. Мирјана Ђурић, 1964.година, дипломирани економиста, Севојно, Радише Бугариновића 9
 14. Младенко Марковић, 1952. година, пензионер, Севојно, Александра Вучковића 4.
 15. Владе Живановић, 1975. година, мастер учитељ, Радише Бугариновића 41

 

 1. „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“

 

 1. Богосав Михаиловић, 1955. година, дипломирани машински инжењер,

Севојно, Миливоја Марића 1

 1. Аврам Илић, 1985. година, приватни предузетник, Севојно, Александра

Бучковића 9/60

 1. Марија Косић, 1975. година, економиста, Севојно, Вишеслава Бугариновића

16/24

 1. Жељко Шуљагић, 1968. година, приватни предузетник, Браће Николића 70
 2. Жико Стикић, 1953. година, пензионер, Севојно, Војводе Мишића 30
 3. Јелена Божовић, 1983.година, саобраћајни техничар, Севојно, Миливоја

Марића 82

 1. Милош Грујичић, 1982. година, прехрамбени техничар, Севојно, Ивана

Божовића 23

 1. Милан Ђоковић, 1961. година, возач, Севојно, Гаврила Принципа 39
 2. Јасмина Марковић, 1949. година, дипломирани правник у пензији, Севојно,

Војводе Мишића 22

10.Ђорђе Стевановић, 1979. година, аутомеханичар, Севојно, Рујевац 326

11.Владимир Матијашевић, 1976.година, банкарски службеник, Севојно,

Милића Косјеровића 37

 1. Слободанка Сокић, 1983. година, економски техничар, Рујевац 355.

13.Славица Весовић, 1962.година, тех. за физичку хемију, Севојно,

Вишеслава Бугариновића 17

14.Милан Брковић, 1984. година, возач, Севојно, Рујевац 352

 1. Милован Мирковић, 1971. година, вкв возач, Севојно, Црквари бб

 

 1. Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка

 

 1. Срефан Максимовић, 1992. година, инжењер саобраћаја, Севојно, Хероја

Дејовића 50

 1. Никола Арсић, 1992. година, предузетник, Севојно, Крсте Смиљанића 28
 2. Александра Шукиловић, 1998. година, пословни администратор, Севојно,

Хероја Дејовића 38

 1. Мирослав Станић, 1977. година, музички уметник, Севојно, Ивана

Божовића 5

 1. Недељко Шуљагић, 1992.година, апсолвент, Севојно, Војводе Мишића 33
 2. Светлана Максимовић, 1971.година, домаћица, Севојно, Хероја Дејовића 50
 3. Драган Мандић, 1952. година, пензионер, Севојно, Вишеслава

Бугариновића 34

 1. Бранислав Палуровић, 1956. година, керамичар, Севојно, Милића

Косјеровића 35

 1. Душанка Станић, 1965. година, домаћица, Севојно, Ивана Божовића 5-

10.Марко Брковић, 1997. година, студент, Севојно, Вишеслава Бугариновића 36

11.Миљко Масал, 1996.година, студент, Севојно, Браће Чолић бб

 1. Анка Арсић, 1965. година, геометар, Крсте Смиљанића 28.

 

 1. Српски покрет Двери

 

 1. Горан Масал, 1988. година дипломирани ижењер организационих наука,

Севојно, Филипа Филиповића 16

 1. Бранислав Цвркота,1982. година, аутолимар, Севојно, Миливоја Марића 28
 2. Ивана Илић, 1988. година, мастер професор технике и информатике , Севојно,

Вишеслава Бугариновића 14

 1. Драгана Пузовић, 1974. година, кувар, Севојно, Крсте Смиљанића 42
 2. Милија Ћитић, 1976. година, инжењер машинства, Севојно, Вишеслава

Бугариновића 30

 1. Милош Новаковић,1984. Година, радник,Севојно, Вишеслава Бугариновића 21

 

 

II Ово Решење ступа на снагу даном  доношења и  биће објављено у “Службеном листу Града Ужица“.

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Број: 013-44/2018

     Датум: 19.02.2018. године

     Севојно

                                                                             ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

                                                                                                Десимир Мићовић, с.р