Поводом проблема загађења ваздуха посебно израженог у периоду грејне сезоне, Савет за унапређење животне средине (Зелени савет) издаје саопштење за јавност.

Проблем загађења ваздуха у нашем граду изузетно комплексан, узрокован већим бројем разнородних фактора – сагоревањем фосилних горива у градским и индивидуалним котларницама, емисијом штетних гасова пореклом од саобраћаја, а нарочито специфичном географском конфигурацијом града смештеног у котлини реке Ђетиње што узрокује непогодне климатске последице попут температурне инверзије, чини ово питање тешко решивим. Ипак, Савет сматра да се применом адекватих мера и активности, може допринети смањењу проблема.

Осим централизованих система грејања, већег инсталисаног капацитета, Савет истиче кључни значај појединца како као учесника у процесу заштите животне средине, тако и као учесника у настанку проблема загађења ваздуха. Због тога Савет овим путем позива све наше суграђане да у складу са својим могућностима дају лични допринос у решавању овог проблема. Позивамо суграђане да у циљу побољшања квалитета ваздуха посебно у периоду повећаног загађења, узрокованог неповољним климатским приликама (стабилни временски услови, поље високог ваздушног притиска, без струјања ваздуха):

  • не користе угаљ као енергент и
  • смање употребу аутомобила.

Такође подсећамо суграђане да:

  • не користе отпадне материјале као енергенте (пластика, гума, текстил итд.),
  • пепео након ложења одлажу у посуде поред контејнера посебно за то намењене.

Савет подржава активности које је Град до сада спровео, укључујући конкурс из области енергетске ефикасности намењен индивидуалним домаћинствима, конверзију већинског дела котларница Градске топлане, гасификацију града и др., при чему очекује да се у истом правцу настави највећом брзином и неодложно.

У складу са обавезама предвиђеним Законом о заштити ваздуха, израђен је План квалитета ваздуха за Ужице, који је тренутно у процедури добијања сагласности од стране надлежног Министарства, након чега следи његово усвајање на градској скупштини. Планом су предвиђене мере и активности за достизање граничних вредности параметара квалитета ваздуха, са временским роковима за њихово спровођење.  Обзиром да су мере предвиђене Планом истоветне мерама које је Савет сачинио у циљу смањења загађења ваздуха, Савет је дао позитивно мишљење на поменути документ уз подршку Граду за доследно спровођење истог.

Савет још једном подсећа све правне субјекте који имају седиште на територији града Ужица, којима је град Ужице оснивач на обавезу коришћења гаса као енергента у периодима повећаног загађења (од 15. новембра до 15. фебруара) прописану Одлуком о коришћењу гаса као примарног енергента. Овим путем позивамо и све привредне субјекте да се прикључе иницијативи, да коришћењем еколошких енергената дају свој допринос смањењу загађења. Такође истичемо значај рада инспекције и предлажемо појачан инспекцијски надзор у периоду повећаног загађења ваздуха.

Зелени савет позива суграђане да дају свој допринос кроз конкретне предлоге мера за побољшање квалитета ваздуха и узму учешће у процесу заштите животне средине. Предлоге можете доставити Зеленом савету на електронску адресу zelenisavet@uzice.rs, преко писарнице Града Ужица или поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, са назнаком за Зелени савет.