Град Ужице, Градска општина Севојно и Филијала Ужице Националне службе за запошљавање, у свечаној сали Градске куће у Ужицу, 07. јула 2017.године уручили су уговоре реализованих програма и мера активне политике запошљавања по потписаним споразумима.

Уговоре за организовање и спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене ОСИ, уговори и одлуке за програме стручне праксе као и одлуке о додели субвенције за самозапошљавање доделили су директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и градоначелник града Ужица Тихомир Петковић, заменик председника градске општине Севојно Миливоје Јеремић и члан градског већа и председник Локалног савета за запошљавање града Ужица Видоје Дрндаревић.

Преко 130 локалних самоуправа издваја средства за субвенционисање запошљавања локалног становништва. Суштина Националне стратегије за запошљавање и јесте да се политика запошљавања прилагоди локалном нивоу, јер се ту на најбољи начин препознају потребе обе стране овог процеса, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.

У оквиру потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања који су априла месеца 2017. године потписали град Ужице и Национална служба за запошљавање, 132 лица са подручја града Ужица започеће радно ангажовање, кроз програме јавних радова, стручне праксе, субвенције послодавцима за отварање нових радних места и субвенције за самозапошљавање. За реализацију ових програма град Ужице издвојио је 11 милиона динара, а НСЗ је обезбедила 9 милиона динара.
Градоначелник Ужица Тихомир Петковић је рекао да су програми и мере активне политике запошљавања које спроводи град Ужице у сарадњи са НСЗ усмерени у правцу запошљавања теже запошљивих категорија лица.

“Град Ужице и НСЗ су обезбедили средства, док је НСЗ пружила сву потребну техничку и логистичку подршку у циљу што успешније реализације мера и програма предвиђених за ову годину, а за које смо расписали јавне позиве, препознајући потребе својих незапослених суграђана”.

За мере и програме запошљавања у Ужицу издвојено је укупно 20 милиона динара заједничких средстава, да би се запослила 132 незапослена лица.
Градска општина Севојно и НСЗ су априла месеца 2017.године потписали Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања, за два програма активне политике запошљавања, и то програм јавних радова и субвенције за самозапошљавање. За реализацију ових програма градска општина Севојно издвојила је средства у износу од 1 милион динара, што је 10% укупног буџета Општине, а НСЗ је определила 818.181 динара, укупно 1,82 милиона динара.

Заменик председника градске општине Севојно Миливоје Јеремић каже да општина Севојно покушава да иде у корак са градом Ужицем, али да средства која они издвајају за запошљавање морају да буду у складу са њиховим буџетом.
Реализацијом програма јавних радова у општини Севојно, 7 лица је започело радно ангажовање, док је реализацијом програма самозапошљавања 4 лица покренуло сопствени бизнис.