1. Одлука о потврђивању мандата 15 одборника Скупштине градске општине Севојно
 2. Одлука о избору председника Скупштине градске општине Севојно
 3. Одлука о избору заменика председника Скупштине градске општине Севојно
 4. Статут Градске општине Севојно
 5. Одлука о избору председника градске општине Севојно
 6. Одлука о избору заменика председника градске општине Севојно
 7. Одлука о избору чланова Већа градске општине Севојно
 8. Пословник Већа градске општине Севојно
 9. Пословник Скупштине градске општине Севојно
 10. Одлука о буџету градске општине Севојно
 11. Одлука о организацији Управе градске општине Севојно
 12. Одлука о накнадама и другим примањима одборника Скупштине градске општине Севојно и чланова Већа градске општине Севојно
 13. Решење о избору Комисије за буџет и финансије
 14. Решење о избору Административно мандатне комисије
 15. Решење о избору Комисије за друштвене делатности
 16. Решење о постављењу начелника управе градске општине Севојно
 17. Извештај о извршењу Одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар-септембар 2014. године
 18. Одлука о буџету градске општине Севојно за 2015. годину
 19. Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Севојно
 20. Деветомесечни извештај 2015
 21. Одлука о потврђивању СПС
 22. Одлука о потврђивању ДС
 23. Одлука о престанку мандата – Гогић
 24. Одлука о престанку мандата – Обућина
 25. Одлука о престанку мандата – Бјелић
 26. Одлука о приступању СКГО
 27. Одлука о буџету градске општине Севојно за 2016. годину
 28. Решење о разрешењу и избору члана комисије за друштвене делатности
 29. Одлука о финансирању потреба у области спорта из буџета градске општине Севојно
 30. Одлукa о разрешењу и избору члана већа градске општине Севојно
 31. Одлукa о потврђивању мандата одборника скупштине градске општине Севојно
 32. Решење о постављењу секретара скупштине градске општине Севојно
 33. Решење о именовању чланова