Буџетом за 2021.годину за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Севојно за 2021.годину, планирано је 3.500.000,00 динара.

Планирана седства су распоређена по ставкама и то; за финансирање спортских клубова ;

Фудбалски клуб „Севојно” , Севојно                         – 700.000,00 динара ,

Спортско удружење „Севојно” , Севојно                  – 700.000,00 динара,

Гимнастички клуб „Севојно”,Севојно                      – 200.000,00 динара,

Карате клуб „Севојно” , Севојно                               – 200.000,00 динара.

За здравствену заштиту спортиста                            – 100.000,00 динара,

МОСИ игре                                                                – 300.000,00 динара,

Остатак средстава планираних буџетом користиће се за Спортске манифестације и Посебне програме, која ће се током године расподелити по Јавном позиву.