Буџетом за 2019.годину за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Севојно за 2019.годину, планирано је 2.100.000,00 динара.

Планирана седства су распоређена по ставкама и то; за финансирање спортских клубова ;

Фудбалски клуб „Севојно” , Севојно – 420.000,00 динара , Спортско удружење „Севојно” , Севојно – 300.000,00 динара,Гимнастички клуб „Севојно”,Севојно – 120.000,00 динара, Карате клуб „UNI LINE” , Севојно – 120.000,00 динара.

За здравствену заштиту спортиста планирано је 70.000,00 динара,

Остатак средстава за Спортске манифестације и Посебне програме, која ће се током године расподелити по Јавном позиву.