Локални пут у Гајевима, на периферији ГО Севојно, који води од Костића стругаре за Карапанџиће а који је био оштећен од киша,саниран је .

Насипање јаловином и ваљање у дужини око 550 метара урадили су АД „Путеви Ужице”.