Завршени су радови на преправци пропуста и бетонирању корита Цркварског потока. Бујичне воде које су се изливале и плавиле обрадиво земљиште грађана, изградњом корита и усмеравањем у досадашњи ток решиће овај дугогодишњи проблем.