РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

            I Број 06- 700/18

            07.12.2018.године

С е в о ј н о

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Седница ће се одржати 18.12.2018.године (уторак) са почетком у 9,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2019. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић

Записник са 5.седнице скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати ОВДЕ

Предлог одлуке о буџету градске општине Севојно за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о финансирању градске општине Севојно за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ