РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Изборна комисија града Ужица

Број: 013 – 65/18

Датум: 08.03.2018.године

У ж и ц е

З А П И С Н И К

О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА

СКУПШТИНЕ ГРАДСKE OПШТИНЕ СЕВОЈНО НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 04.03.2018. ГОДИНЕ

 

 

Изборна комисија Градске општине Севојно, на седници одржаној 08.03.2018.године у 12,00 часова, извршила је расподелу одборничких мандата Скупштине Градске општине Севојно у складу са чланом 39. и 40. Закона о локалним изборима, а према  коначним резултатима избора одржаним 04.03.2018. године на 5 бирачких места и

I Изборним листама припада следећи број мандата:

             – Изборној листи број 1  „Александар Вучић – Зато што волимо Севојно – Српска напредна странка – Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије – Српска народна партија“ чији је подносилац Коалиција „Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Српска народна партија“, припада 10 одборничких мандата, сразмерно броју добијених гласова – 2.368.

 

Изборној листи број 2 „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“ чији је подносилац Група грађана „Уједињени побеђујемо, за Севојно. За Србију“, припада 5 одборничких мандата, сразмерно броју добијених гласова – 1.115.

II Овај Записник објавити у “Службеном листу града Ужица“.

 

 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                    ____________________________

                                                                                             Десимир Мићовић