Изргадњом кишне канализације и реконструкцијом водоводне мреже завршени су радови у делу улице Браће Чолић.

ЈКП „Нискоградња” Ужице ових дана је завршила насипање каменог агрегата , ваљање и асфалтирање.