Спортски терен за мали фудбал и кошарку у севојничком насељу „Бојовића насеље” како га зову грађани , тачније Улица Крсте Смиљанића,центар је окупљања и спортских активности овог дела насеља. Терен је до сада био у лошем стању тако да је све мањи број био заинтересован за рекреацију.

Кроз пројекате од јавног интереса под називом „Ужички програм јавног партнерства” који је покренуо град Ужице уз непосредно учешће грађана , програм који су поднели грађани добио је прелазну оцену и приступило се реконструкцији терена.

Урађени су потпорни зидови да се земља не обрушава на терен , промењена је жичана ограда око терена ,извршена је поправка и фарбање металних делова и спортских реквизита , тако да је терен добио потпуно другачији изглед.

Радове је финансирао град Ужице са 90 посто трошкова а грађани 10 посто, личним радом, како је и предвиђено пројектом.