У Улицама Хероја Дејовића, Миливоја Марића и Александра Вучковића,  завршени су радови на реконструкцији магистралног цевовода у дужини око 1850 метара са око 50 прикључака.

После завршетка цевовода извршена је реконструкција улица где су извођени радови за водовод, урађена кишна канализација, урађени тротоари и замењени ивичњаци у Улици Александра Вучковића и оштећени ивичњаци у другим улицама.

Радове су изводили ЈКП „Водовод“, Ужице, ЈКП „Нискоградња“, Ужице и „Путеви“ АД Ужице, а финансирање радова обезбедио је  Град Ужице и Република Србија.