РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

            I Број 06- 176/18

            11.04.2018.године

С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 

 

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

 

Седница ће се одржати 19.04.2018.године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

  1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

  1. ИЗБОР АДМИНИСТРАТИВНО – МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ

     (Материјал у прилогу )

 

  1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

  1. ПОТВРДА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 531-998, 531-588, или на други погодан начин.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић

Решење о избору административно мандатне комисије можете погледати ОВДЕ

Записник са 1. конститутивне седнице скупштине ГОС можете погледати ОВДЕ