РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

            I Број 06- 676/18

            23.11.2018.године

С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

  1. 5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Седница ће се одржати 03.12.2018.године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна

обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА УЖИЦА

(Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна

обрада: Комисија за израду нацрта)

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић

 

Нацрт Статута града Ужица можете погледати/преузети ОВДЕ

Извештај о извршењу одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар-септембар 2018. године погледати/преузети ОВДЕ

Записник са 4. седнице скупштине градске општине Севојно погледати/преузети ОВДЕ