На основу члана 9. Статута Градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 13/19) и  члана 19. Одлуке о учешћу грађана Градске општине Севојно у пословима Градске општине Севојно (“Службени лист града Ужица број 24/19) обавештавамо све грађане, стручну јавност, организације цивилног друштва и остале заинтересоване актере да ће се

ЈАВНА РАСПРАВА

o предлогу  Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету  Градске општине Севојно за 2020. годину одржати дан 23.10.2020. године, петак , са почетком у 16:00 часова у скупштинској сали Градске општине Севојно.

– рок за достављање  предлога и сугестија у писаној и електронској форми је 23.10.2020.године на мејл адресу:  gosevojno@uzice.rs, или подношењем писаних предлога – поднесака  путем поште или непосредно  на адресу Градске општине Севојно – Миливоја Марића број 40, 31205 Севојно

Документа за преузимање

Одлука о буџету Градске општине Севојно за 2020. годинеНацрт прихода и расхода за Измену и допуну одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2020. годинуНацрт одлуке о ребалансу буџета за 2020. годинуИзвештај са јавне расправе ребаланс 2020.