Веће ГО покренуло иницијативу за комунално уређење паркинг простора у јавној својини у улицама Александра Вучковића, Цара Душана и Вишеслава Бугариновића.

За следећу седницу потребно прибавити неопходну документацију.