Седница ће се одржати  20. новембра 2015.године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића 40.

Материјал:

  1. Оставке
  2. Одлуке о престанку мандата
  3. Одлуке о потврђивању мандата
  4. Деветомесечни извештај
  5. Записник са 9. седнице Скупштине градске општине Севојно