Севојно, 08.фебруар 2019.год.

На данашњем заседању, чланови Већа градске општине Севојно, утврдили су Предлог одлуке o приступању изменама и допунама Статута Градске општине Севојно..

Разматран је Предлог локалног акционог плана за запошљавање Градске општине Севојно за 2019.годину,као и Предлог одлуке о приступању Градске општине Севојно,традиционалној смотри спорта и физичке културе –МОСИ-

Предлози су упућени Скупштини градске општине на разматрање и усвајање.

Одлучивано је о захтевима грађана и начину реализације поднетих захтева који би се реализовали у току године.