РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

           I Број 06 – 73/2019

           08.02.2019. године

           С е в о ј н о

 

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 

 7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 Седница ће се одржати  18. фебруара 2019.године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.
                                       ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно)

 

 

  1. УСВАЈАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

                  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2019. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно)

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ТРАДИЦИОНАЛНОЈ СМОТРИ И МАНИФЕСТАЦИЈИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ МОСИ (МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ)

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно)

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић, с.р.

Записник са 6. седнице скупштине градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о приступању изменама и допунама Статута градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ

Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2019. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку –  ЛАП можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о приступању Градске општине Севојно традиционалној смотри и  манифестацији спорта и физичке културе МОСИ можете погледати/преузети ОВДЕ