На данашњем заседању, чланови Већа градске општине Севојно, поред припреме предлога Дневног реда за Скупштинско заседање , разматрали су и захтеве грађана за удруживање средстава за изградњу комуналне инфраструктуре.

Именована је Комисија која ће обићи локације сачинити извештај и предочити Већу на следећој седници.