РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО

I БРОЈ _____________

Дана _________________

 

         З А П И С Н И К   СА 15.  СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

 Седница је одржана 14.06.2016.године у сали Скупштине Градске општине Севојно са почетком у 10  часова и 5 минута.
Седницом је председавао Иван Цвијовић, председник Скупштине Градске општине Севојно и констатовао да седници присуствује 13 одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Спреченост да присусутвује седници најавили су одборници Драган Стојановић и Верица Маричић.
Седници су присуствовали: Миливоје Јеремић, заменик председника Градске општине Севојно, начелница управе Градске општине Севојно Данка Антонијевић, чланови Већа Градске општине Севојно: Тања Миловановић, Снежана Марковић, Бојана Оташевић и Милан Бјелић, начелница Градска управе за послове финансија, рачуноводства и привреде, Мирјана Дрндаревић, Зоран Аџић, члан Градског већа задужен за финансије и представници медија.

Председавајући је замолио присутне одборнике да се изјасне о записнику са претходне седнице Скупштине, који је био део материјала достављеног одборницима за једанаесту седницу.

Записник је усвојен једногласно.
Председавајући је потом предложио следећи дневни ред:

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Обзиром да предлога за измену и допуну дневног реда није било, председавајући је на гласање ставио предлог дневног реда који је достављен у материјалу за петнаесту  седницу, који је једногласно усвојен.

 

Прешло се на рад по дневном реду.
1. тачка дневног реда

Реч је тражио Зоран Аџић, члан Градског већа задужен за финансије, који је као  известилац   упознао одборнике са садржином завршног рачуна за 2015. Годину,  издвојивши његове обавезне и факултативне делове. Он је прочитао мишљење финансијске ревизије о завршном рачуну Градске општине Севојно у коме се наводи да је финансијски извештај, по свим материјалним питањима, припремљен истинито и објективно, на дан 31.12.2015. године, те да је све урађено у сладу са међународним стандарима извештавања.

Он је рекао да је Одлука о буџету градске општине Севојно за 2015. годину донета 24.12.2015. године и додао да укупни приходи и примања утврђени Одлуком износе 15.200.000,00 динара, а да је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Севојно усвојена на седници Скупштине Градске општине Севојно 25.09.2015.године. Потом је напоменуо да су укупни приходи и примања у наведеној Одлуци износе 16.440.000,00 динара и да су у 2015. години текући приходи и примања остварена у износу  од 15.029.000,00 динара већи  за 08,52 % у односу на приходе планиране буџетом (14.951.000,00), што чини вишак остварених прихода у износу од 78.000,00 динара.

Аџић је потом изнео податке о завршном рачуну буџета Града Ужица и нагласио да главни приход од око 50% чини порез на зараде, и додао да би линија стабилности била угрожена уколико дође до фискалних промена.Он је подсетио да су најлошији вид комуникације грађана са локалном власти порези на имовину. Нагласио је да тренд остварења буџета од виших нивоа власти опада због мера фискалне политике које је предузела Влада Републике Србије, наводећи да је по овом основу у буџету Града Ужица , у односу на 2007. годину, 2015. године око 100 милиона динара мање. Износећи информацију о кредитној задужености Града Ужица, додао је да је у односу на 2014. годину када је задуженост била преко 200 милиона, у 2015. години задужење града 150 милиона и да град није екстремно задужен. Члан Градског већа задужен за финансије, подсетио је одборнике да је законом дефинисано да од 2013. године нема произвољних рокова за плаћање већ да је рок за плаћање приватним фирмама 45 дана, а од 1. јануара 2016. године законска обавеза је да се дуговања према јавним предузећима измире у року од 60 дана.

Потом је отворена расправа по овој тачки дневног реда.

Реч је тражио одборник Милија Кулашевић који је рекао да је одборничка група чији је он председник периодично износила примедбе на буџет кроз извештај о извршењу. Он је изјавио да је доста примедби прихваћено, осим проблема око уштеде који се Градској општини Севојно, како је рекао „обило о главу“. Потом је додао да су добијене неке надлежности на којима су инсистирали све време, а истовременото се финансира  из уштеђених средстава. И на крају је изјавио да ће његова одборничка група гласати за усвајање ове одлуке.
Учествујући у расправи о завршном рачуну буџета Градске општине Севојно за 2016. Годину, одборник Драган Стамболић рекао је да се питање буџета не тиче само новчаног дела за одборнике и већнике, већ постоји и друга страна која се тиче договора са ЈП „Дирекција за изградњу“ и да је Градска општина Севојно већи део посла завршила у сарадњи са Дирекцијом. Он je нагласио да би цифре које се тичу буџета могле бити и веће. Додао је да грађани имају разумевања за потешкоће на које Градска општина Севојно наилази и нагласио да би средства која нису потрошена, нпр. за потребе превоза запослених,  требало   да  остану у буџету Градске општине Севојно, а не града.

Потом се за реч јавио одборник Александар Ћалдовић који је рекао да ће гласати за усвајање одлуке о завршном рачуну буџета. Затим је додао да се не слаже са уштедама, те да би волео да је потрошено више али да се виде резултати, уз примедбу да се уз мала улагања и не троше средства. Рекао је да су износи  минорни, на нивоу Месне заједнице.

Предлог је стављен на гласање и увојен једногласно: 13 гласова – ЗА, нико ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ није било.

 

Овим је завршена прва тачка дневног реда.

Реч је тражио и добио одборник Александар Ћалдовић. Он је подсетио да је на 11. седници Скупштине крајем прошле године поставио одборничко питање „зашто након реконструкције Улице Миливоја Марића није враћен лежећи полицајац у непосредној близини школе и када ће бити поново постављен“. Додао је да је од ЈП „ Дирекција за изградњу“ добио одговор да ће то бити урађено почетком 2016. године, али да тај посао није урађен ни до краја школске године. Ћалдовић је затим поново поставио питање зашто то није урађено.

 

Седница је завршена у 10 часова и 40 минута.

 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ            

         Бранка Церовић                                            ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ

                                                                                          СЕВОЈНО

                                                                                      Иван Цвијовић