Седница ће се одржати  14. јуна 2016.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

 ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2015. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреде)

У случају оправдане спречености обавестити на телефоне: 531-588, 530-094 или на други погодан начин.

Материјал