Севојно, 27. мај: На данашњем заседању, чланови Већа Градске општине утврдили су предлог Одлуке о завршном рачуну буџета чије је извршење 87.92% и проследили га Скупштини на разматрање и усвајање.

Формирана је Комисија за Измене и допуне Пословника о раду Градског већа,

Изабрани делегати за Скупштину и Стални савет МОСИ игара Соколац 2019.где ће Севојно по први пут бити пуноправни учесник.

Донето решење о додели средстава по посебним програмима из области спорта, као и исвајање Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Севојно.

Разматран је извештај о раду Већа градске општине Севојно за претходну годину који ће бити представљен на наредној седници Скупштине.