РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

           I Број 06 – 500/2016

           01.09.2016. године

           С е в о ј н о

 

 На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 

 16.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 
Седница ће се одржати 12. септембра 2016.године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића бр.40.

 

 

                                    ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

 

 

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за послове финансија, рачуноводства и привреде)

 

У случају оправдане спречености обавестити на телефоне: 531-588, 530-094 или на други погодан начин.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                                     Иван Цвијовић