На данашњој 16.седници Већа усвојен је  Пословник о раду Већа градске општине Севојно,који је усклађен са Законом о локалној самоуправи,Статутом града Ужица и Статутом градске општине Севојно.

Донета је одлука да Спортски савез града Ужица, у име и за рачун Градске општине Севојно обави све послове, који се односе на организацију учешћа и на само учешће представника Градске општине Севојно на МОСИ играма 2019. године, које ће се одржати у Соколцу у Републици Српској, Федерација Босна и Херцеговина.

Утврђен је  предлог деоница на територији Градске општине Севојно на којима ће се изводити инфраструктурни радови и Закључак прослеђен  надлежној Управи за инфраструктуру и развој Града Ужица, на даљу процедуру.