Усаглашен предлог о комуналном уређењу паркинг простора, на основу покренуте иницијативе и прибављене неопходне документације.

Предметни предлог прослеђен заједно са пропратном документацијом Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.