Материјал са завршене 20. седнице скупштине општине Севојно можете преузети кликон на следеће линкове

Одлуку о престанку мандата одборника скупштине градске општине Севојно можете преузети овде

Одлуку о потврђивању мандата одборника скупштине градске општине Севојно можете преузети овде

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Севојно за 2016. годину можете преузети овде

Решење о избору савета за праћење примене етичког кода можете преузети овде

Записник са 18. седнице скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати овде

Закључак можете преузети овде