Седница ће се одржати  13. јуна 2017.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
  1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2016. ГОДИНУ
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 
У случају оправдане спречености обавестити на телефоне: 531-588, 530-094 или на други погодан начин.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
Иван Цвијовић

Документа везана за предметну седницу  скупштине можете преузети/погледати кликом на следеће линкове

Одлуку о престанку мандата одборника скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати овде

Одлуку о потврђивању мандата одборника скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати овде

Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Севојно за 2016. годину можете преузети/погледати овде

Решење о избору савета за праћење примене етичког кода можете преузети/погледати овде

Записник са 18. седнице скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати овде