Седница ће се одржати  24. новембра 2017. године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  број 40 у Севојну

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2017.године

 

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, стручна обрада: Градска управа за финансије, града Ужица)

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2017.године

 

 ( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, стручна обрада: Градска управа за финансије, града Ужица)

 

У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094  или на други погодан начин.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                                       Иван Цвијовић

 

Извештај о извршењу одлуке о буџету градске општине Севојно за период јануар-септембар 2017. године можете преузети овде

Одлука о изменама  и допунама одлуке о буџету градске општине Севојно за 2017. годину можете преузети овде