На данашњој седници  већа градске општине Севојно разматран је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Буџету градске општине Севојно за 2019.годину и прослеђен Скупштини на разматрање и усвајање.

Усвојен је Правилник о категоризацији спортских удружења.

Разматрани су захтеви спортских удружења око начина помоћи градске општине у циљу превазилажења финансијских проблема.