Севојно,10.децембар 2019.

На данашњој седници веће градске општине разматрало је Извештај о извршењу буџета јануар-септембар 2019.године и  Предлог буџета за 2020.годину  и проследило Скупштини ГО на даљу процедуру.

Разматрани су захтеви грађана и удружења и донети одговарајући закључци.

Прослеђен је Предлог одлуке о накнадама и другим примањима одборника скупштине градске општине , Скупштини на даљу процедуру.