У сали градске општине у Севојну  одржана је јавна расправа о буџету за 2020.годину који износи 20 милиона динара и који ће се ускоро наћи на дневном реду скупштине Градске општине.

Градски већник за буџет и финансије Миодраг Петковић  рекао је да је буџет за идућу годину планиран на реалним основама с обзиром на текуће приходе и добро пуњење када је реч о порезима на доходак и другим ставкама. Он додаје да је пројекција да ће приходи бити и већи и да буџетом за наредну годину нико од буџеских корисника неће добити мање средстава. Средства у буџету градске општине повећана су у односу за претходну годину за 2 милиона динара.

Поред средстава која су планирана у буџету за функционисање градске општине и надлежности које је преузела градска општина , у буџету града издвојена су и средства и за капиталне инвестиције у износу од 10 милиона као и средства од 4 милиона за удруживање са грађанима.

Поред средстава за инфраструктуру у буђету ГО увећана су средства за суфинансирање спортских клубова са 2,2 милиона на 2,45 милиона , за културу са 500 хиљада на 600 хиљада , док су за омладинске активности средства остала на прошлогодишњем нивоу , 500 хиљада динара.

Поред средстава која су обезбеђена у буџету очекује се да  Влада Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима издвоји средства за реконструкциј челичног цевовода за привредно-пословну зону и грађане Севојна у износу од 122 милиона као и за реконструкцију улица коз које пролази цевовод у износу од 60 милиона динара.

Примедбе грађана углавном су се односиле на преузимање већих надлежности од града што би доносило и већи прилив средстава у буџет где ће се у наредном периоду то узети у озбиљно разматрање.