РЕПУБЛИКА СРБИЈА
           ГРАД УЖИЦЕ
           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

            I Број 06- 285/18

            28.05.2018.године

С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 

 3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 
 
Седница ће се одржати 05.06.2018.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.
 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

 

  1. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

     (Материјал у прилогу )

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2017. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

     (Материјал у прилогу )

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.
 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић

 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ/ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ЗАПИСНИК СА 2. КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ/ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2017. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ/ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ/ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ