Донета одлука којим се одобрава трансфер средстава за 2. квартал 2018.године , спортским клубовима и удружењима, са територије Градске општине Севојно, а на основу годишњих програма из области спорта.

 Утврђен је предлог Одлуке о извођењу инфрструктурних радова у 2018. години који ће се финанисрати из средстава за удруживање  Града Ужица и грађана са територије Градске општине и прослеђен надлежној Градској управи за инфрструктуру и развој.