30.седница Већа Градске општине Севојно

 

1. Предлог дневног реда

2. Записник са 30.седнице Већа