Број: 22-1/20
Датум: 04.03.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Град Ужице је у циљу унапређења безбедности у саобраћају, обезбедио бесплатна седишта за бебе. Услови за доделу седишта су:

  • да је дете рођено у 2020. години
  • да један од родитеља има пријављено пребивалиште на територији града Ужица, најмање шест месеци пре рођења детета.

Заинтересовани родитељи могу поднети захтев за доделу бесплатног седишта у згради града Ужица, у писарници – соба број 12.