Верица Маричић
ресор здравства

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94
имејл: maricicverica@gmail.com

Милија Кулашевић
ресор спорта, културе и информисања

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94
имејл: kmilija@mts.rs

Борко Вујовић
ресор заштите животне средине

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94
имејл: borkovujovic54@gmail.com

Миливоје Јеремић
ресор комуналне инфраструктуре

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94
имејл: milivojejeremicjeremija@gmail.com

Живан Ршумовић
ресор привреде

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94
имејл: karateklubuzice@gmail.com

Игор Мариновић
ресор омладине

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94
имејл: marinovic.igor@yahoo.com

Младенко Марковић
ресор пољопривреде

Контакт подаци;
Адреса:
Миливоја Марића 40
31205 Севојно
тел: +381 (0) 31 53 00 94

имејл: mladenkomarkovic1@gmail.com