6. седница већа Градске општине Севојно

 

Предлог дневног реда 6. седнице Већа Градске општине Севојно