8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

Седница ће се одржати  16. маја 2019.године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

                                       ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно)

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић с.р.