Радови на асфалтирању Соколске улице у Севојну приводе се крају.

Извршена је комплетна реконструкција улице.Извршена је провера  инсталација у трупу улице,промењене  азбестне водоводне цеви у дужини око 1.500 метара пречника  Ø 100 као и прикључци за сва домаћинства која  су прикључена на ту водоводну линију. Радове је изводило ЈКП „Водовод” Ужице а вредност изведених радова је око 6.000.000 динара која су обезбеђена планом и програмом за 2018.годину истог предузећа.

Урађени су потпорни зидови и проширена  улица на деловима где је била уска за неометан саобраћај.

Радове на изградњи око 1500 м² улице  изводило је АД „Путеви” Ужице а надзор над изведеним радовима вршили су ЈП „Путеви Србије”. Вредност изведених радова је око 3.000.000 динара а средства су обезбеђена од Владе републике Србије.

Реконструкцијом ове улице проблеми са којима су се сусретали грађани ове улице , због пуцања водоводних, цеви остали су иза нас.

 Тренутно се врше припреме за асфалтирање око 500 метара дужних у насељу Гајеви.