У складу са планом активности, СУБРЕЦ пројекат набавља 300 компостера за потребе кућног компостирања биоразградивог отпада, у Ужицу. Током Првог Јавног позива, подељено је 120, док се у Другом Јавном позиву врши подела преосталих 180 компостера.
Компостери су намењени за компостирање кухињског и баштенског отпада у индивидуалним кућама и за њихово добијање могу конкурисати сва домаћинства која испуњавају следеће услове:
– да се налазе на територији Града Ужица (укључујући и сеоске месне заједнице),
– да имају своје двориште и адекватан простор за постављање компостера (земљана површина);
– да нису добила компостере у претходном периоду, (током Првог позива 2020. и ранијег пројекта реализованог 2014. године);
– да ће дозволити повремени надзор компостера, у циљу спровођења мониторинга система;
Комисија СУБРЕЦ пројекта, ће размотрити све пристигле пријаве и на основу унапред одређених критеријума, оценити их, а затим и сачинити ранг листу домаћинстава која испуњавају услове Позива. Уколико број пријава буде већи од расположивог броја компостера, предност при рангирању ће имати пријаве које се односе на:
– домаћинства која су уведена у систем евиденције ЈКП „Биоктош“ и уредно измирују своје обавезе по основу одвожења/депоновања отпада.
– домаћинства која се баве забавно-едукативним активностима и сеоским туризмом (забавни паркови, етно-села и сл).
– домаћинства која су спремна да свој компостер ставе на располагање суседним домаћинствима (удружено компостирање).
Заинтересовани грађани, своје пријаве могу слати на адресу: ererecikliraju@gmail.com, или у инбоx званичне ФБ странице “Ере рециклирају”, до 20. јула. Приликом подношења пријаве, потребно је доставити и фотографију дворишта (локације где се компостер планира поставити). Ранг листа домаћинстава, која буду изабрана за доделу компостера, биће објављена на ФБ страници, крајем јула месеца.
Евентуална питања и недоумице, можете слати на ФБ „Ере рециклирају“ или позвати на бесплатан број Кол центра ЈКП „Биоктош“: 0800 031 030 или 031/525 427.
Увођење компостирања, као модела управљања органским отпадом у домаћинствима, део је активности прекограничног пројекта „Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ (СУБРЕЦ), којег кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА ИИ).

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Критеријуми за оцењивањеПријавни образац