У оквиру партнерског пројекта Града Ужица и S P Jain School of Global Management под називом “ Из Ужица у свет и назад“, Град Ужице је објавио јавни позив за пријаву кандидата за реализацију мастер студија.

Услови за пријаву кандидата су завршене основне академске студије на факултетима економских или организационих наука са просечном оценом преко 8,00, затим напредно познавање енглеског језика. Кандидат мора имати пријављено пребивалиште на територији града Ужица 6 месеци уназад од дана објављивања јавног позива и мора бити без или са мање од 3 године радног искуства.

Заменик градоначелника Ужица, Немања Нешић је овим поводом рекао да мастер студије трају 16 месеци, а да почињу у септембру 2018. године.

„Имамо могућност да, уколико 5 година у континуитету будемо спроводили овај пројекат, у том тренутку имамо 10 Ужичана који су се образовали на једној од најзначајних светских пословних школа а који живе и раде у Ужицу“, рекао је Нешић.

„У контакту са представником менаџмента ове школе Марком Селаковићем успели смо да договоримо да трошкове стипендирања за два дипломца из Ужица кофинансирају S P Jain School of Global Management и Град Ужице“, истакао је Нешић и додао да ће ова пословна школа сносити 100% трошкова школарине, 50% трошкова смештаја и превоза и 30% администратитвних и трошкова регистрације, док ће Град Ужице финансирати све преостале трошкове.

Мастер студије на овој школи коштају око 50 хиљада долара што је кад се упореди са ценом студирања на другим школама овог типа реална цена али је и три до четири пута нижа од цене коштања мастер студија на неком од западноевропских универзитета.

Одабир кандидата врши Селекциона комисија која ће обавити интервјуе са свим пријављеним кандидатима који испуњавају услове за учешће на јавном позиву. Интервју се односи на мотиве кандидата за учешће на позиву, његово схватање пословног окружења и глобалних трендова као и на лидерске карактеристике кандидата. Одабрани кандидати ће полагати и тест  “ Aptitude  Test S P  Jain“.

„Корисници стипендија имају обавезу да по завршетку мастер студија, прихвате понуђени посао у Ужицу и раде 60 месеци од дана завршетка студија у свом граду“, рекао је Нешић и додао да уколико кандидати по завршетку студија евентуално добију бољу понуду за посао од неке друге компаније, имају обавезу да у буџет Града уплате износ који је једнак износу трошкова које је Град дао као учешће у суфинансирању њиховог школовања.

Пријаве се подносе преко писарнице Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, канцеларија број 12 или поштом на адресу: Град Ужице, 31 000 Ужице, Димитрија Туцовића број 52 , закључно са23.07.2018. године до 12 сати.

Оглас Јавног позива можете погледати ОВДЕ